ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγει η εταιρεία μας, κατά την επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών και των σελίδων του ιστότοπού μας.
Επίσης, η παρούσα συμφωνία καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από τον ιστότοπό μας προς οποιεσδήποτε εταιρείες που συνδέονται με αυτόν.
Η παρούσα συμφωνία δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών του ιστότοπού μας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και στην ιδιοκτησία της.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, η ιστοσελίδα μας δεν ευθύνεται για κανενός είδους ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένου που κάνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ιστότοπός μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα
α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του
β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της
γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά/διαφημιστικά του προγράμματα.
Κατά την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στην ιστοσελίδα μας, τα στοιχεία που ζητούνται είναι τα ακόλουθα:
Όνομα, Επώνυμο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Επάγγελμα, Διεύθυνση E-mail.
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τρεις γενικούς λόγους:
• ενημερωτική υποστήριξη των πελατών/χρηστών του και η επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ώστε να είναι σχετικό με τις γενικές προτιμήσεις τους
• την ικανοποίηση των αντίστοιχων απαιτήσεων των πελατών/χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας μας.
• την ενημέρωσή τους για νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών της ιστοσελίδας μας σε κανένα τρίτο μέρος.
Ο ιστότοπός μας μπορεί να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:
• Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
• Η διοχέτευση προσωπικών δεδομένων σε νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα μας καθίσταται απαραίτητη για την πραγματοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών/μελών.
Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον ιστότοπό μας έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του υποβάλλουν σε αυτόν μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή υποστήριξης.
Απαιτείται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες μόνο αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στον ιστότοπό μας, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά στοιχεία στη σχετική αίτηση: Όνομα / Επωνυμία Επιχείρησης – Τηλέφωνο – E-mail – URL (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προς διαφημίσετε έναν ιστότοπο).
Ο ιστότοπός μας δεν ευθύνεται για την πολιτική απορρήτου που ακολουθούν οι διαφημιστές στις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

COOKIES

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.
Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να προσδιοριστούν οι τομείς στους οποίους οι υπηρεσίες του είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για σκοπούς μάρκετινγκ.
Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

“LINKS” ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει links(“links”) προς άλλους δικτυακούς τόπους (ιστοσελίδες) που δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP

Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα μας δεσμεύεται για τεχνικούς λόγους και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας μας που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο υλικό υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες / χρήστες.
Ωστόσο, εάν ανήλικοι χρήστες οικειοθελώς επισκεφτούν σελίδες με ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο υλικό και οι οποίες δεν μπορούν να παρακολουθούνται συνεχώς, η ιστοσελίδα μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΣ ΝΟΜΟΣ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως συμπληρώθηκε με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Οι όροι αυτοί διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και το υπάρχον – αν και υπανάπτυκτο – σύνολο νομικών ρυθμίσεων για τα θέματα αυτά.
Στο πλαίσιο αυτό, οποιεσδήποτε σχετικές ρυθμίσεις θα αποτελέσουν αντικείμενο αυτής της ενότητας.
Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.
Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.